НОВУС започнува со истражување во рамките на проектот “Партнерството мотор на демократијата”

  Центарот за истражување и анализи НОВУС, Струмица започна со спроведувањето на истражување за степенот на партиципативност на граѓаните и граѓанските организации и нивното учество во донесувањето на одлуки на локално ниво, како и нивното задоволство од достапноста на услугите што ги нуди локалната самоуправа. Ова истражување е во рамките на проектот „Партнерството мотор на демократијата“, во соработка со општина …

НОВУС изработи видео запис за значењето на членство во ЕУ

Центарот за истражување и анализи НОВУС, Струмица во рамки на проектот за институционална поддршка финансиски подржан од страна на Фондацијата Отворено Општество Македонија изработи видео запис за подигнување на јавната свест за значењето на членството на Македонија во ЕУ. Овој видео запис има информативна цел за тоа што како држава би имале бенефит доколку станеме членка на Европската Унија, кои …

НОВУС изработи леток за придобивките од членство на Р.Македонија во ЕУ

Во рамки на проектот за институционална поддршка спроведуван од Центарот за истражувања и анализи НОВУС, финансиран од Фондацијата Отворено Општество Македонија, здружението изработи леток кој што содржи информации за придобивките што би ги имале граѓаните на Република Македонија со членство во Европската Унија.  Овој леток беше изработен врз основа на претходно изработен прашалник со цел акцентирање на стереотипите и подигнување …

НОВУС започнува со реализација на проектот “Партнерството мотор на демократијата”

Центар за истражување и анализи НОВУС започнува со реализација на проектот “Партнерството мотор на демократијата” во соработка со општина Струмица, во рамките на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ финансиски поддржан од Европската Унија, а имплементиран од организацијата АЛДА – Европска Асоцијација за Локална Демократија,Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија и Европското движење на …

Новус спроведе тренинг за запознавање на младите од микро регионот за нивните младински права и младинско здружување

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот за институционална поддршка од ФООМ организираше тренинг за запознавање на младите од микро регионот за нивните младински права и младинско здружување.Тренингот се одржа во СОУ “Јане Сандански” на ден 14 Мај, а  беше имлпементиран во соработка со локалните средни училишта и факултети каде учество земаа ученици и студенти од истите. …

Новус изработи прирачник за човековите права

Новус изработи прирачник за човековите права

Во рамки на проектот за институционална поддршка што го спроведува Центарот за истражување и анализи НОВУС од Струмица, кој што е финансиран од Фондацијата Отворено Општество Македонија се изготви мини прирачник за човекови права кој што е дистрибуиран до релевантните институции и на јавни места до граѓаните на општина Струмица. Прирачникот има за цел едукација на граѓаните за своите права …

НОВУС во наредните дванаесет месеци ќе спроведува два прокети за унапредување на граѓанскиот сектор

Здружението на граѓани „Центар за истражување и анализи НОВУС“ во наредните дванаесет месеци ќе спроведува два прокети за унапредување на граѓанскиот сектор во носењето на одлуки на локално ниво. Првиот е „Партнерството мотор на демократијата“во соработка со општина Струмица, во рамките на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ финансиски поддржан од Европската Унија, а имплементиран од организацијата АЛДА …

НОВУС организираше работилница за запознавање на младите со процесот на создавање бизнис план и како да се имплементира во пракса

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот за институционална поддршка од ФООМ организираше работилница за запознавање на младите со процесот на создавање бизнис план и како да се имплементира во пракса. Во текот на работилницата, младите ги развиваа своите идеи, разговараа и се запознаа со основните елементи што треба да ги содржи еден бизнис план. Со ова, …

Практиканството мора да им овозможи на младите практично познавање и користење на изучуваните дисциплини, професионален развој и запознавање со понатамошната работа

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот за иституционално јакнење на организацијата поддржан од ФООМ организираше тркалезна маса со наслов „Значењето на практичната работа во процесот на вработување“ со цел развивање на дискусија и наоѓање на решенија преку кои ќе се промовира практичната работа кај младите и бенефитите кои произлегуваат од тоа во процесот на барање на …

Интензивирање на соработката меѓу граѓанските организации, медиумите и властите и нивно вклучување во процесот на донесување на одлуки е основа за партиципативна демократија

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот за институционална поддршка за јакнење на организацијата поддржан од ФООМ одржа тркалезна маса со претставници од граѓански организации, медиуми и локалната самоуправа. Целта беше да се дефинираат механизми со цел да се ефектуира и интензивира соработката меѓу засегнатите страни во процесот на креирање на политиките и донесување на одлуки. На …