Дебата на НОВУС: Институциите да не ги забораваат ранливите категории граѓани

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот за институционална поддршка од ФООМ, организираше јавна дебата на тема „Еднаквоста е човеково право“ на која учествуваа претставници на повеќе граѓански организации кои се грижат за правата на ранливите категории граѓани. Тие побараа од институциите да не ги  забораваат. За проблемите на лицата со интелектуална попреченост  зборуваше Горан Сачевски од …

НОВУС одржа тркалезна маса: Пристапот на информаци од јавен карактер е основа за транспарентни и отчетни институции

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот „”Прибирање и обработка на информации од јавен карактер, како основа за транспарентност и отчетност на институциите од ЈИПР“ со помош на грант преку проект што го спроведуваат Центарот за граѓански комуникации , НВО инфоцентар и БИРН Македонија со финансиска подршка од Европската Унија реализираше тркалезна маса. На тркалезната маса присутни …

Како се покренува граѓанска иницијатива на локално ниво?

Граѓанската иницијатива е облик на непосредно изјаснување на граѓаните во одлучувањето преку покренување на иницијативи пред Собранието на Република Македонија, пред советите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје. Граѓанската иницијатива може да се јави како граѓанска иницијатива на државно и на локално ниво. На државно ниво може да се покрене за поднесување предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија,предлагање за …

НОВУС организира тркалезна маса за отчетност на институциите

Центарот за истражување и анализи „НОВУС“ од Струмица организира тркалезна маса на тема „Прибирање и обработка на информации од јавен карактер, како основа за транспарентност и отчетност на институциите од Југоисточниот плански регион“. Целта на оваа тркалезна маса е да се слушнат различни ставови и искуства, да се актуелизира прашањето за прибирање и обработка на информации од јавен карактер, како …

НОВУС со нов проект „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“

Центарот за истражување и анализи НОВУС во следниот период ќе го спроведува активности во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“. Целта на овој проект е развивање на стандардите за добро управување во локалните самоуправи врз основа на воспост Овој проект е финансиран од страна на Европската Унија а се реализира …

НОВУС одржа фокус група за потребите на проектот „Младите и младинските организации партнер на општина Струмица“

Во рамките на проектот „Младите и младинските организации партнер на општина Струмица“ се одржа фокус група со претставници од младински организации и институции од општина Струмица. Фокус групата беше оргaнизирана од страна на Центарот за истражување и анализи НОВУС, a имаше за цел да се изнајдат нови начини и концепти за иницирање на младинско вклучување во младински организации, креирање на …

Повик за фокус група на „НОВУС“ во рамките на проектот поддржан од општина Струмица

Центарот за истражување и анализи „НОВУС“ Струмица објавува повик за учество на фокус група со цел изнаоѓање на нови начини и концепти за иницирање на младинско вклучување во младински организации, креирањето на локални политики и процеси на донесување на одлуките. Повикот е во рамките на проектот „Младите и младински организации како партнер на општина Струмица“ кој се реализира со финансиска …

НОВУС и ЕД Планетум склучија меморандум за соработка

Центарот за истражување и анализи НОВУС од Струмица претставувано од Александар Милушев и ЕД Планетум претставувано од Александар Лазаров склучија меморандум за соработка. Со овој меморандум тие се обврзаа за заедничка реализација на активности и делување во областите кои се од заеднички интерес и цел, пред се во заштитата на животната средина, како и во унапредувањето на заедничка соработка со …

НОВУС и ЗКУ Сцена склучија меморандум за соработка

Центарот за истражување и анализи НОВУС од Струмица претставувано од Александар Милушев и здружението за култура и уметност Сцена претставувано од Бранко Бенинов склучија меморандум за соработка. Со овој меморандум тие се обврзаа за заедничка реализација на активности и делување во областите кои се од заеднички интерес и цел, како и во унапредувањето на заедничка соработка со други институции и …

Пријави повреда на човеково право

Центарот за истражување и анализи НОВУС ги отвара своите простории (Ленинова 44, спрат, локал 25/2 ТЦ Глобал) со цел да понуди заштита и давање на информации во случај на повреда на човековите права на граѓаните. Покрај тоа, пријавата може да ја пополните и онлајн на следниот линк: http://associationnovus.org/prijavi-povreda-na-covekovo-pravo/