НОВУС преку свој претставник присуствуваше на обука за користење на законските механизми за учество на граѓаните во процесот на донесување на одлуки

НОВУС преку свој претставник присуствуваше на обука за користење на законските механизми за учество на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво во канцеларијата на Центарот на заедницата на општина Струмица во Дом на АРМ – Струмица. Целта беше учесниците да се стекнат со познавања или да ги прошират своите знаења за користењето на механизмите за организирање …

НОВУС и Планетум ќе ги презентираат мониторинг извештаите од акциските планови

Еколошко Друштво Планетум и Центарот за истражување и анализи Новус, ве покануваат на презентација на мониторинг извештаите за Акциските планови за локална стратегија на о.Струмица за соработка со граѓанскиот сектор, развој на образование и социјална заштита. Презентацијата ќе се одржи на 06 Јули (четврток) 2017 год.во Дом на АРМ Струмица со почеток во 11.00 часот.

Советот на Валандово донесе одлука за одржување референдум за отворањето рудници

На вонредна седница, Советот на Општина Валандово, со 8 присутни советници и 8 гласа ЗА, донесе одлука за распишување на референдум за подрачјетот на општина Валандово заради изјаснување на граѓаните околу отворањето на рудници за металични минерални суровини. Граѓаните ќе добијат шанса преку директно искажување на својата волја, да одлучуваат за својата иднина, објави пред малку на својата фејсбук страница …

НОВУС со истражување: „Дали младите се вклучени во процесот на донесување на одлуки и креирање на локална политика“

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот „Младите и младинските организации – силен партнер на општина Струмица“ спроведува испитување на јавно мислење на 263 граѓани што е репрезентативен примерок зeмајќи ги во предвид сите демографски карактеристики за популацијата на општина Струмица. Преку оваа активност, ќе се утврди дали граѓаните и младите се запознати со процесите на донесување …

Здружението НОВУС организираше тренинг за запознавање на младите со процесот на донесување на одлуки на локално ниво

Здружението НОВУС во рамките на проектот „Младите и младинските организации како партнер на општина Струмица“ организираше тренинг со цел да се зголеми улогата на младите и младинските органзации како силен партнер на општината и да се зголеми учеството на младите во процесите на локално донесување на одлуките како дел од утврдените приоритети во Стратегија за млади на општина Струмица, особено …

НОВУС организираше фокус група за изработка на SWOT анализа

Здружението НОВУС преку институционалната поддршка од страна на Фондацијата отворено општество Македонија реализираше фокус група со граѓанските организации, медиумите, претставници од локални и јавни институции и активисти. Од оваа фокус група се изготви комплетна SWOT анализа преку која се мапираа предностите и слабите страни, односно можностите и заканите на здружението НОВУС. Преку релевантните информации од SWOT анализата, ќе се овозможи …

Здружението НОВУС ќе имплементира проект за транспарентност и отчетност на институциите во ЈИПР

Здружението НОВУС во наредните 6 месеци ќе имплементира проект преку преку кој ќе се прибираат и обработуваат информации од јавен карактер, како основа за транспарентност и отчетност на институциите од десете општини од Југоисточен плански регион. Преку овие информации, кои ќе ги опфаќаат областите економија и финансии, квалитет на живот, здравство и животна средина ќе се креираат истражувачки медиумски содржини …

Здружението НОВУС ги објави мониторинг извештаите на стратегиите за социјална заштита и образование

Здружението НОВУС во изминатиов период работеше на мониторинг на локалните стратегии за социјална заштита и образование на општина Струмица, финансиран од Фондацијата отворено општество – Македонија. Преку мониторинг активностите, здружението имаше за цел да го утврди степенот на реализација на активностите и да ги утврди предизвиците/проблемите во спроведувањето и имплементирањето на активностите од стратегиите за социјална заштита и образование. За …

Јавен повик за учество на тренинг „Младите и нивното вклучување во процесот на донесување на одлуки“

Главна цел на овој тренинг е да се зголеми улогата на младите  и младинските органзации како силен партнер на општината и да се зголеми учеството на младите во процесите на локлано донесување на одлуките како дел од утврдените приоритети во Стратегија за млади на општина Струмица, особено  во време на транзиција на државата, градење на демократијата и почитување на човековите …

Трибина „Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“ во Струмица

Во Струмица  се одржа јавна трибина на тема „Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“, наменета за идните средношколци кои може оваа програма да ја изучуваат во СОУ „Никола Карев“ како едно од петте пилот училишта во кои ќе се имплементира проектот во Македонија. Во Република Македонија се јавува недостаток на квалификувана работна сила со која би се …