НОВУС го заврши циклусот на обуки за запознавање на младите со европските политики и институции

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот за институционална поддршка од ФООМ ја организираше завршната обука за запознавање на младите со европските политики и институции Обуките беа дел од проектот за програмско јакнење на Здружението НОВУС и остварувањето на Цел 3. „Промовирање и застапување на европски вредности, принципи и политики“ заради подобрување и унапредување на владеењето на …

Презентирани податоците од проектот за транспарентност и отчетност на институциите од ЈИПР

Здружението на граѓани Центар за истражување и анализи „НОВУС“ од Струмица го реализираше проектот „Прибирање и обработка на информации од јавен карактер, како основа за транспаретност и отчетност на институциите од Југоисточниот плански регион, преку кои  ќе се креираат истражувачки медиумски содржини со цел  зголемување на информираноста на граѓаните“. Во изминативе шест месеци проектниот тим на „НОВУС“ работеше на прибирање …

НОВУС ги запозна младите со европските политики и институции

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот за институционална поддршка од ФООМ oрганизираше обука за запознавање на младите со европските политики и институции. Обуката е дел од проектот за програмско јакнење на Здружението НОВУС и остварувањето на Цел 3. „Промовирање и застапување на европски вредности, принципи и политики“ заради подобрување и унапредување на владеењето на правото, човековите …

Милушев: Да се изработи платформа преку која младите ќе се информираат, но и ќе ги ариткулираат своите потреби и директно ќе учествуваат во процесите на донесување одлуки во Струмица

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот „Младите и младинските организации – силен партнер на општина Струмица“ којшто е целосно поддржан од општина Струмица во рамките на G1 програмата за 2017 година реализираше и спроведе истражување за тоа дали граѓаните и младите се запознати со процесите на донесување на одлуки на локално ниво, дали досега учествувале во …

НОВУС ќе работи на промовирање и афирмaција на европски вредности и принципи

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот за институционална поддршка од ФООМ во наредниот период ќе работи на промовирање и афирмaција на европски вредности и принципи, но и запознавање на граѓаните со работата и структурата на институциите на ЕУ, фондовите, бенефициите и можностите што ги нуди Европската Унија. Kлучен аспект во промоција е да се работи од …

Милушев: НОВУС се залага за градење на општество еднакво за сите

Интегрален текст на изјавата дадена за медиумите: Почитувани граѓани, почитувани медиуми! Здружението на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица, 2017 година започна со реализација на проект за „Мобилизација и активизам во локалната заедница-Институционална поддршка од Фондацијата Отворено Општество Македонија“, заради Институционално и програмско јакнење на здружението НОВУС Струмица. Во рамките на овој проект НОВУС доби можност институционално да …

Дебата на НОВУС: Институциите да не ги забораваат ранливите категории граѓани

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот за институционална поддршка од ФООМ, организираше јавна дебата на тема „Еднаквоста е човеково право“ на која учествуваа претставници на повеќе граѓански организации кои се грижат за правата на ранливите категории граѓани. Тие побараа од институциите да не ги  забораваат. За проблемите на лицата со интелектуална попреченост  зборуваше Горан Сачевски од …

НОВУС одржа тркалезна маса: Пристапот на информаци од јавен карактер е основа за транспарентни и отчетни институции

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот „”Прибирање и обработка на информации од јавен карактер, како основа за транспарентност и отчетност на институциите од ЈИПР“ со помош на грант преку проект што го спроведуваат Центарот за граѓански комуникации , НВО инфоцентар и БИРН Македонија со финансиска подршка од Европската Унија реализираше тркалезна маса. На тркалезната маса присутни …

Како се покренува граѓанска иницијатива на локално ниво?

Граѓанската иницијатива е облик на непосредно изјаснување на граѓаните во одлучувањето преку покренување на иницијативи пред Собранието на Република Македонија, пред советите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје. Граѓанската иницијатива може да се јави како граѓанска иницијатива на државно и на локално ниво. На државно ниво може да се покрене за поднесување предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија,предлагање за …

НОВУС организира тркалезна маса за отчетност на институциите

Центарот за истражување и анализи „НОВУС“ од Струмица организира тркалезна маса на тема „Прибирање и обработка на информации од јавен карактер, како основа за транспарентност и отчетност на институциите од Југоисточниот плански регион“. Целта на оваа тркалезна маса е да се слушнат различни ставови и искуства, да се актуелизира прашањето за прибирање и обработка на информации од јавен карактер, како …