Како се покренува граѓанска иницијатива на локално ниво?

Граѓанската иницијатива е облик на непосредно изјаснување на граѓаните во одлучувањето преку покренување на иницијативи пред Собранието на Република Македонија, пред советите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје. Граѓанската иницијатива може да се јави како граѓанска иницијатива на државно и на локално ниво. На државно ниво може да се покрене за поднесување предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија,предлагање за …

НОВУС организира тркалезна маса за отчетност на институциите

Центарот за истражување и анализи „НОВУС“ од Струмица организира тркалезна маса на тема „Прибирање и обработка на информации од јавен карактер, како основа за транспарентност и отчетност на институциите од Југоисточниот плански регион“. Целта на оваа тркалезна маса е да се слушнат различни ставови и искуства, да се актуелизира прашањето за прибирање и обработка на информации од јавен карактер, како …

НОВУС со нов проект „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“

Центарот за истражување и анализи НОВУС во следниот период ќе го спроведува активности во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“. Целта на овој проект е развивање на стандардите за добро управување во локалните самоуправи врз основа на воспост Овој проект е финансиран од страна на Европската Унија а се реализира …

НОВУС одржа фокус група за потребите на проектот „Младите и младинските организации партнер на општина Струмица“

Во рамките на проектот „Младите и младинските организации партнер на општина Струмица“ се одржа фокус група со претставници од младински организации и институции од општина Струмица. Фокус групата беше оргaнизирана од страна на Центарот за истражување и анализи НОВУС, a имаше за цел да се изнајдат нови начини и концепти за иницирање на младинско вклучување во младински организации, креирање на …

Повик за фокус група на „НОВУС“ во рамките на проектот поддржан од општина Струмица

Центарот за истражување и анализи „НОВУС“ Струмица објавува повик за учество на фокус група со цел изнаоѓање на нови начини и концепти за иницирање на младинско вклучување во младински организации, креирањето на локални политики и процеси на донесување на одлуките. Повикот е во рамките на проектот „Младите и младински организации како партнер на општина Струмица“ кој се реализира со финансиска …

НОВУС и ЕД Планетум склучија меморандум за соработка

Центарот за истражување и анализи НОВУС од Струмица претставувано од Александар Милушев и ЕД Планетум претставувано од Александар Лазаров склучија меморандум за соработка. Со овој меморандум тие се обврзаа за заедничка реализација на активности и делување во областите кои се од заеднички интерес и цел, пред се во заштитата на животната средина, како и во унапредувањето на заедничка соработка со …

НОВУС и ЗКУ Сцена склучија меморандум за соработка

Центарот за истражување и анализи НОВУС од Струмица претставувано од Александар Милушев и здружението за култура и уметност Сцена претставувано од Бранко Бенинов склучија меморандум за соработка. Со овој меморандум тие се обврзаа за заедничка реализација на активности и делување во областите кои се од заеднички интерес и цел, како и во унапредувањето на заедничка соработка со други институции и …

Пријави повреда на човеково право

Центарот за истражување и анализи НОВУС ги отвара своите простории (Ленинова 44, спрат, локал 25/2 ТЦ Глобал) со цел да понуди заштита и давање на информации во случај на повреда на човековите права на граѓаните. Покрај тоа, пријавата може да ја пополните и онлајн на следниот линк: http://associationnovus.org/prijavi-povreda-na-covekovo-pravo/

Денес е светски ден на населението, а Македонија 15 години без попис

Денеска е светскиот ден на населението 11-ти јули, а Македонија и годинава ќе има неславен рекорд – таа е единствената земја во Европа каде што не е спроведен попис на населението во стандардниот период од една декада. На светски план, во ваквото доцнење друштво ѝ прави единствено Сомалија. Фактот дека во Македонија поминаа 15 години од последниот попис и земјата …