Здружението „НОВУС“ започна со проектот „Младите и младинските организации силен партнер на општина Струмица“

Здружението „НОВУС“ започна со реализација на проектот „Младите и младинските организации – силен партнер на општина Струмица“ којшто е целосно поддржан од општина Струмица во рамките на G1 програмата за 2017 година. Примарна цел на овој проект е исполнување на дел од Стратегијата за млади на општина Струмица 2015-2020 година со посебен акцент на зголемување на улогата на младите и …

НОВУС со онлајн кампања „Имам право“

Здружението „НОВУС“ како организација која работи на полето на заштита и афирмација на човековите права, спроведе онлајн кампања #имамправо со цел граѓаните и младите да се запознаат со нивните Уставни и законски права. Линк: https://www.facebook.com/ZdruzenieNovus/  

НОВУС и ЕД Планетум одржаа работна средба со претставници од општина Струмица и СОУ Никола Карев

Здружението НОВУС и ЕД Планетум денеска во просториите во дом на АРМ реализираа работна средба со претставници од општина Струмица и СОУ Никола Карев. Целта на работната средба беше присутните да се информираат за проектот „Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“ којшто се спроведува заедно со Гоу Грин од Скопје, како и за активностите и следните чекори …

НОВУС и АИМ потпишаа меморандум за соработка

Здружението НОВУС од Струмица претставувано од претседателот Ѓорги Тасев и Асоцијацијата за интернационална мобилизација (АИМ) претставувано од претседателот Никица Бачовски од Виница денес потпишаа меморандум за соработка. Воедно, тие се обврзаа нивните заеднички активности и дејствувања да бидат базирани во 4 сегменти и тоа: Млади и младински активизам Добро владеење и владеење на правото Децентрализација Промоција на човекови права Со овој …

„НОВУС“ спроведе истражување за правата на граѓаните со поддршка на општина Струмица

Во рамките на проектот „Запознај ги твоите човекови права“ кој што беше поддржан од општина Струмица, здружението НОВУС спроведе истражување меѓу граѓаните за тоа колку тие се запознати со своите човекови права, каде се информираат за своите права и дали нивните права биле повредени. Прашалникот беше составен од полуструктуирани и отворени прашања, а дистрибуцијата беше по електронски пат (е-анкета) како …

НОВУС ја објави анализата на состојбата на имплементацијата на системот на алтернативни мерки во основен суд Струмица

Во склоп на акцијата „Трансфер на знаење за политиките на ЕУ за намалување на разликите меѓу граѓанските организации од скопскиот и другите плански региони“ финансирана од #МЦЕТ преку поддршка од Civica Mobilitas, здружението #НОВУС во рамките на тематската област судство и темелни права изработи „Анализа на состојбата на имплементацијата на системот на алтернативни мерки во основен суд Струмица“ која има …

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА: е-ПРОФМАН започнува со запишување на студенти

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА е-ПРОФМАН започнува со запишување на студенти Онлајн програмата за професионален развој за иновативен менаџмент, лидерство и стратегиски комуникации – е-ПРОФМАН започна со запишување на студенти. Во рамките на едногодишната програма, млади професионалци и студенти можат да усовршат менаџерски, лидерски и комуникациски вештини потребни за конкурентното бизнис опкружување. е-ПРОФМАН е заедничка програма на виртуелниот кампус кој го сочинуваат …

„НОВУС“ ОДРЖА РАБОТИЛНИЦА „ЗАПОЗНАЈ ГИ ТВОИТЕ МЛАДИНСКИ ПРАВА“ ПОДДРЖАНА ОД ОПШТИНА СТРУМИЦА“

Здружението на граѓани „НОВУС“, денеска, одржа работилница „Запознај ги твоите младински права“ која е дел од проектот поддржан од општина Струмица преку Програмата за поддршка на НВО секторот за 2016 година преку Програмата G1 за локален економски развој. Предавач беше Александра Живковиќ од Младински образовен форум. На денешната работилница посебен акцент беше ставен на младинските права и политики, како тие …