НОВУС организираше фокус група за изработка на SWOT анализа

Здружението НОВУС преку институционалната поддршка од страна на Фондацијата отворено општество Македонија реализираше фокус група со граѓанските организации, медиумите, претставници од локални и јавни институции и активисти. Од оваа фокус група се изготви комплетна SWOT анализа преку која се мапираа предностите и слабите страни, односно можностите и заканите на здружението НОВУС. Преку релевантните информации од SWOT анализата, ќе се овозможи …

Здружението НОВУС ќе имплементира проект за транспарентност и отчетност на институциите во ЈИПР

Здружението НОВУС во наредните 6 месеци ќе имплементира проект преку преку кој ќе се прибираат и обработуваат информации од јавен карактер, како основа за транспарентност и отчетност на институциите од десете општини од Југоисточен плански регион. Преку овие информации, кои ќе ги опфаќаат областите економија и финансии, квалитет на живот, здравство и животна средина ќе се креираат истражувачки медиумски содржини …

Здружението НОВУС ги објави мониторинг извештаите на стратегиите за социјална заштита и образование

Здружението НОВУС во изминатиов период работеше на мониторинг на локалните стратегии за социјална заштита и образование на општина Струмица, финансиран од Фондацијата отворено општество – Македонија. Преку мониторинг активностите, здружението имаше за цел да го утврди степенот на реализација на активностите и да ги утврди предизвиците/проблемите во спроведувањето и имплементирањето на активностите од стратегиите за социјална заштита и образование. За …

Јавен повик за учество на тренинг „Младите и нивното вклучување во процесот на донесување на одлуки“

Главна цел на овој тренинг е да се зголеми улогата на младите  и младинските органзации како силен партнер на општината и да се зголеми учеството на младите во процесите на локлано донесување на одлуките како дел од утврдените приоритети во Стратегија за млади на општина Струмица, особено  во време на транзиција на државата, градење на демократијата и почитување на човековите …

Трибина „Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“ во Струмица

Во Струмица  се одржа јавна трибина на тема „Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“, наменета за идните средношколци кои може оваа програма да ја изучуваат во СОУ „Никола Карев“ како едно од петте пилот училишта во кои ќе се имплементира проектот во Македонија. Во Република Македонија се јавува недостаток на квалификувана работна сила со која би се …

„Планетум“ и „Новус“ организираат јавна трибина

Јавната трибина ја организираaт ЕД Планетум и ЗГ Новус- Струмица, како дел од проектот„Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“ финансиран од Европската Унија, а во реализација на Здружението Гоу Грин Скопје. Во Република Македонија се јавува недостаток на квалификувана работна сила со која би се реализирале стандардите за енергетска ефикасност пропишани во правилникот за енергетски карактеристики на …

Јас барам/Ние бараме: Земјата да се врати на правиот пат!

Иницијатива потпишана од 111 граѓани, денеска одржа прес конференција на која што изразија барања кои, според нив, ќе осигураат одговорност и ќе бидат во насока на враќање на земјата на правиот пат. „Ние, како одговорни, свесни и активни граѓани, длабоко сме загрижени за ситуацијата во која што се наоѓа Македонија. Сакаме да дадеме поддршка на изборот на Претседателот на Собранието …

Здружението НОВУС преку проект за институционална поддршка ќе работи на унапредување на локалната демократија и социјалната кохезија

Здружението НОВУС преку  проектот за институционална поддршка во 2017 и 2018година ќе работи на унапредување на локалната демократија и социјалната кохезија во општина Струмица. Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија. Главни приоритети на кои се базира проектот се: – Програмско и институционално јакнење на НОВУС за унапредување на демократските процеси  и социјалната кохезија во општината – Промоција …

Стани и ти дел од НОВУС

Доколку сакаш да бидеш активен, сакаш да направиш позитивни промени, си одговорна личност и имаш знаења, тогаш вклучи се, делувај и биди дел од здружение „НОВУС“. За подетални информации обратете се на: 075/ 296 – 400 или на zdruzenienovus@gmail.com