ЗДРУЖЕНИЕ НОВУС ОБЈАВУВА ЈАВЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦАТА „ЗАПОЗНАЈ ГИ ТВОИТЕ МЛАДИНСКИ ПРАВА“

Здружение НОВУС објавува ЈАВЕН ПОВИК за учество на работилницата „Запознај ги твоите младински права“ каде посебен акцент е ставен на младинските права и политики, како тие се остваруваат и на кој начин може да заштитат, доколку дојде до повреда. Целта е да може успешно да се дава одоговор на прашања кои ги засегаат младите, а се однесуваат на нивните уставни …

СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД НАЈАВЕНИОТ ИЗБОР НА НОВИ 28 СУДИИ ОД СТРАНА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

С О О П Ш Т Е Н И Е по повод најавениот избор на нови 28 судии од страна на Судскиот совет на Република Македонија По повод најaвенитe одлуки за избор од страна на Судскиот совет на Република Македонија[1] на 28 судии[2], Мрежа 23 напоменува дека oва е трет пат Судскиот совет на Република Македонија да избира претседатели на …

AНКЕТА НА НОВУС: ВО МАКЕДОНИЈА (НЕ) СЕ ПОЧИТУВААТ ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ?

Здружението НОВУС во рамките на проектот „Запознај ги твоите човекови права“ реализира истражување меѓу граѓаните од Струмица согласно утврдена методологија базирана врз репрезентативен примерок. Целта е преку истражувањето да се види дали граѓаните од општина Струмица сметаат дека во Македонија се почитуваат, односно не се почитуваат човековите права. Линк до анкетниот прашалник