НОВУС и ЕД Планетум одржаа работна средба со претставници од општина Струмица и СОУ Никола Карев

Здружението НОВУС и ЕД Планетум денеска во просториите во дом на АРМ реализираа работна средба со претставници од општина Струмица и СОУ Никола Карев. Целта на работната средба беше присутните да се информираат за проектот „Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“ којшто се спроведува заедно со Гоу Грин од Скопје, како и за активностите и следните чекори …

НОВУС и АИМ потпишаа меморандум за соработка

Здружението НОВУС од Струмица претставувано од претседателот Ѓорги Тасев и Асоцијацијата за интернационална мобилизација (АИМ) претставувано од претседателот Никица Бачовски од Виница денес потпишаа меморандум за соработка. Воедно, тие се обврзаа нивните заеднички активности и дејствувања да бидат базирани во 4 сегменти и тоа: Млади и младински активизам Добро владеење и владеење на правото Децентрализација Промоција на човекови права Со овој …

„НОВУС“ спроведе истражување за правата на граѓаните со поддршка на општина Струмица

Во рамките на проектот „Запознај ги твоите човекови права“ кој што беше поддржан од општина Струмица, здружението НОВУС спроведе истражување меѓу граѓаните за тоа колку тие се запознати со своите човекови права, каде се информираат за своите права и дали нивните права биле повредени. Прашалникот беше составен од полуструктуирани и отворени прашања, а дистрибуцијата беше по електронски пат (е-анкета) како …

НОВУС ја објави анализата на состојбата на имплементацијата на системот на алтернативни мерки во основен суд Струмица

Во склоп на акцијата „Трансфер на знаење за политиките на ЕУ за намалување на разликите меѓу граѓанските организации од скопскиот и другите плански региони“ финансирана од #МЦЕТ преку поддршка од Civica Mobilitas, здружението #НОВУС во рамките на тематската област судство и темелни права изработи „Анализа на состојбата на имплементацијата на системот на алтернативни мерки во основен суд Струмица“ која има …

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА: е-ПРОФМАН започнува со запишување на студенти

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА е-ПРОФМАН започнува со запишување на студенти Онлајн програмата за професионален развој за иновативен менаџмент, лидерство и стратегиски комуникации – е-ПРОФМАН започна со запишување на студенти. Во рамките на едногодишната програма, млади професионалци и студенти можат да усовршат менаџерски, лидерски и комуникациски вештини потребни за конкурентното бизнис опкружување. е-ПРОФМАН е заедничка програма на виртуелниот кампус кој го сочинуваат …

„НОВУС“ ОДРЖА РАБОТИЛНИЦА „ЗАПОЗНАЈ ГИ ТВОИТЕ МЛАДИНСКИ ПРАВА“ ПОДДРЖАНА ОД ОПШТИНА СТРУМИЦА“

Здружението на граѓани „НОВУС“, денеска, одржа работилница „Запознај ги твоите младински права“ која е дел од проектот поддржан од општина Струмица преку Програмата за поддршка на НВО секторот за 2016 година преку Програмата G1 за локален економски развој. Предавач беше Александра Живковиќ од Младински образовен форум. На денешната работилница посебен акцент беше ставен на младинските права и политики, како тие …

ЗДРУЖЕНИЕ НОВУС ОБЈАВУВА ЈАВЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦАТА „ЗАПОЗНАЈ ГИ ТВОИТЕ МЛАДИНСКИ ПРАВА“

Здружение НОВУС објавува ЈАВЕН ПОВИК за учество на работилницата „Запознај ги твоите младински права“ каде посебен акцент е ставен на младинските права и политики, како тие се остваруваат и на кој начин може да заштитат, доколку дојде до повреда. Целта е да може успешно да се дава одоговор на прашања кои ги засегаат младите, а се однесуваат на нивните уставни …

СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД НАЈАВЕНИОТ ИЗБОР НА НОВИ 28 СУДИИ ОД СТРАНА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

С О О П Ш Т Е Н И Е по повод најавениот избор на нови 28 судии од страна на Судскиот совет на Република Македонија По повод најaвенитe одлуки за избор од страна на Судскиот совет на Република Македонија[1] на 28 судии[2], Мрежа 23 напоменува дека oва е трет пат Судскиот совет на Република Македонија да избира претседатели на …