НОВУС одржа работилници во трите средни училишта за запознавање со човековите права

Центарот за истражување и анализи НОВУС , во рамки на проектот “Партнерството мотор на демократијата” , финансиран од страна на Европската Асоцијација за локална демократија ( АЛДА) од Скопје, Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија и Европското Движење, дел од ИПА програмата за поддршка на граѓанското општество и програмата за медиуми 2015 година, спроведe три еднократни …

ЦИА НОВУС ја спроведува кампањата “Будење” во рамки на проектот “Партнерството мотор на демократијата”

Центарот за истражување и анализи НОВУС , во рамки на проектот “Партнерството мотор на демократијата” , финансиран од страна на Европската Асоцијација за локална демократија ( АЛДА) од Скопје, Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија и Европското Движење, дел од ИПА програмата за поддршка на граѓанското општество и програмата за медиуми 2015 година, спроведува кампања “Будење …

Кампања “Занаетчиството шанса за добар бизнис за млади”

Во рамки на проектот за институционална поддршка, финансиски подржан од страна на Фондацијата Отворено Општество Македонија, Центарот за истражување и анализи НОВУС започна со кампања за промовирање на занаетчиството како шанса која ја имаат младите да започнат свој сопствен бизнис. Станува збор за активност со која интенцијата е да се подигне свеста кај младите за занаетчиството како можност истите да …

Во рамки на проектот “Мобилизација и активизам во локалната заедница” Новус изготви видео запис за значајноста на граѓанскиот сектор во заедницата

Центарот за истражување и анализи НОВУС, Струмица во рамки на проектот за институционална поддршка финансиски подржан од страна на Фондацијата Отворено Општество Македонија изработи видео запис за акцентирање на важноста на граѓанскиот сектор во процесот на донесување на одлуки, влијанието на граѓаните и организациите врз институциите и на тој начин подобрување на животот во локалните заедници. Вклученоста на граѓанскиот сектор …

Центарот за истражување и анализи НОВУС организираше тркалезна маса на тема “Креирање екосистем и промоција на претприемништвото за економски развој на општина Струмица”

На 20 јуни 2018 година (среда), со почеток во 11.00 часот, во просториите на Домот на Армијата воСтрумица, се одржa тркалезна маса на тема ,,Креирање екосистем и промоција на  претприемништвото за економски развој на општина Струмица”, во рамки на проектот „Мобилизација и активизам во локалната заедница – Институционална поддршка од Фондацијата Отворено Општество Македонија, во организација на Центарот за истражувања …

НОВУС започнува со истражување во рамките на проектот “Партнерството мотор на демократијата”

  Центарот за истражување и анализи НОВУС, Струмица започна со спроведувањето на истражување за степенот на партиципативност на граѓаните и граѓанските организации и нивното учество во донесувањето на одлуки на локално ниво, како и нивното задоволство од достапноста на услугите што ги нуди локалната самоуправа. Ова истражување е во рамките на проектот „Партнерството мотор на демократијата“, во соработка со општина …

НОВУС изработи видео запис за значењето на членство во ЕУ

Центарот за истражување и анализи НОВУС, Струмица во рамки на проектот за институционална поддршка финансиски подржан од страна на Фондацијата Отворено Општество Македонија изработи видео запис за подигнување на јавната свест за значењето на членството на Македонија во ЕУ. Овој видео запис има информативна цел за тоа што како држава би имале бенефит доколку станеме членка на Европската Унија, кои …

НОВУС изработи леток за придобивките од членство на Р.Македонија во ЕУ

Во рамки на проектот за институционална поддршка спроведуван од Центарот за истражувања и анализи НОВУС, финансиран од Фондацијата Отворено Општество Македонија, здружението изработи леток кој што содржи информации за придобивките што би ги имале граѓаните на Република Македонија со членство во Европската Унија.  Овој леток беше изработен врз основа на претходно изработен прашалник со цел акцентирање на стереотипите и подигнување …

НОВУС започнува со реализација на проектот “Партнерството мотор на демократијата”

Центар за истражување и анализи НОВУС започнува со реализација на проектот “Партнерството мотор на демократијата” во соработка со општина Струмица, во рамките на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ финансиски поддржан од Европската Унија, а имплементиран од организацијата АЛДА – Европска Асоцијација за Локална Демократија,Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија и Европското движење на …

Новус спроведе тренинг за запознавање на младите од микро регионот за нивните младински права и младинско здружување

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот за институционална поддршка од ФООМ организираше тренинг за запознавање на младите од микро регионот за нивните младински права и младинско здружување.Тренингот се одржа во СОУ “Јане Сандански” на ден 14 Мај, а  беше имлпементиран во соработка со локалните средни училишта и факултети каде учество земаа ученици и студенти од истите. …