НИКОЛ КЛЕСОВА – ПРОЕКТЕН АСИСТЕНТ

Почетна > Team > Управен Одбор > НИКОЛ КЛЕСОВА – ПРОЕКТЕН АСИСТЕНТ

НИКОЛ КЛЕСОВА

ПРОЕКТЕН АСИСТЕНТ НА НОВУС

Никол Клесова e студент на додипломски студии на Факултетот за медицински науки „Гоце Делчев“ – Штип насока Физиотерапевт, член и истражувач во проектниот тим на ЦИА НОВУС кој се приклучи на организација во 2020 година, а работи на истражувања и креирање активности и проекти за млади од струмичкиот микрорегион. Никол има искуство во волонтирање и таа е доста запознаена со програмата Еразмус+ бидејќи учествуваше на многу младински размени и курсеви за обука. Таа присуствуваше и на онлајн работилница за стратешко планирањево организација на Националниот младински совет на Македонија. Таа беше една од членовите на ЦИАНОВУС е одговорен да направи анкета за општествено-политичките услови на младите населението во Струмичкиот микрорегион како дел од проектот организиран од Цивика Мобилитас.

Никол од скоро е и член на советот на млади во склоп на општина Босилово.