Истражувања

Нашите истражувања

Почетна > Истражувања

2022 година

Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки во Општина Струмица и јавните претпријатија

Погледни

Анализа на потребите на младите Струмичкиот микро регион 2022

Погледни

Извештај од мапирање на НЕЕТ категорија на млади во Струмичкиот микрорегион

Погледни

ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА АНКЕТА-НОВУС-МЕДИЈА ФЛЕШ

Погледни

Истражување за интеркултурен интеррелигиски дијалог

Погледни