Истражувања

Нашите истражувања

Почетна > Истражувања

2024 година

Анализа од наодите од истражувањето за деловното опкружување и конкурентната бизнис клима

Погледни

Извештај – Луѓе од рурални средини во услови на криза

Погледни

Извештај – Улогата на жената во услови на криза

Погледни

Извештај – Здраствени услуги во услови на криза

Погледни

Полиси бриф – Препораки и предлог решенија за заштита на животна средина – општина Струмица

Погледни

Полиси бриф – Препораки и предлог решенија за заштита на животна средина – општина Ново Село

Погледни

Полиси бриф – Препораки и предлог решенија за заштита на животна средина – општина Василево

Погледни

Полиси бриф – Препораки и предлог решенија за заштита на животна средина – општина Босилово

Погледни

Анализа за анкетно истражување за моменталната состојба на животната средина

Погледни

Извештај од мониторинг и исполнетост на програми за справување со кризи во општините од Струмичкиот микро регион

Погледни

Истражување за начинот на спроведување на набавките коишто се финансираат со пари на родителите во училиштата

Погледни

Извештај од истражувањето за мапирање на актуелните практики во однос на просторното планирање и издавањето на одобренијата за градба, кој се спроведуваше во 8 општини

Погледни

Анализа за истражување во рамки на проектот Идентификување и промовирање на инклузивни решенија во услови на криза

Погледни

2023 година

Research within the project “Protection against Corruption” for research on item 463

Погледни

Истражување во рамки на проектот “Заштита од корупција” за истражување за ставка 463

Погледни

Истражување за мапирање на состојбата со објектите за спорт во општините

Погледни

Потребите на младите во Струмичкиот микро-регион и последиците во време на криза

Погледни

Полиси бриф документ – Препораки и добри пракси за формирање на Локален младински совет

Погледни

Анализа на јавното мислење на младите за формирање на Локален младински совет на о.Струмица

Погледни

2022 година

Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки во Општина Струмица и јавните претпријатија

Погледни

Анализа на потребите на младите Струмичкиот микро регион 2022

Погледни

Извештај од мапирање на НЕЕТ категорија на млади во Струмичкиот микрорегион

Погледни

ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА АНКЕТА-НОВУС-МЕДИЈА ФЛЕШ

Погледни

Истражување за интеркултурен интеррелигиски дијалог

Погледни