Истражувања

Нашите истражувања

Почетна > Истражувања

2023 година

Истражување за мапирање на состојбата со објектите за спорт во општините

Погледни

Потребите на младите во Струмичкиот микро-регион и последиците во време на криза

Погледни

Полиси бриф документ – Препораки и добри пракси за формирање на Локален младински совет

Погледни

Анализа на јавното мислење на младите за формирање на Локален младински совет на о.Струмица

Погледни

2022 година

Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки во Општина Струмица и јавните претпријатија

Погледни

Анализа на потребите на младите Струмичкиот микро регион 2022

Погледни

Извештај од мапирање на НЕЕТ категорија на млади во Струмичкиот микрорегион

Погледни

ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА АНКЕТА-НОВУС-МЕДИЈА ФЛЕШ

Погледни

Истражување за интеркултурен интеррелигиски дијалог

Погледни