Нашиот тим

Почетна > Нашиот тим

Тимот на Новус

ЃОРГИ МИЛУШЕВ – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НОВУС

Претседател

Ѓорги Милушев е Магистер eкономист по Монетарна економија, финансии и банкарство при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” Скопје. Ѓорги има 7 годишно работно ...

Погледни го профилот

МАРИЈА БАНДУЛОВА – ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР

Член на управен одбор

Марија Бандулова е Магистриран Политиколог по Меѓународна Политика и Дипломатија. Таа има стекнато многу меѓународни дипломи и се има усовршено на тема...

Погледни го профилот

АНА КЛЕСОВА – ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР

Член на управен одбор

Ана Клесова е дипломиран правник во областа на граѓанското право и е сертифициран работник со млади од страна на Министерството за образование и наука..

Погледни го профилот

НИКОЛ КЛЕСОВА – ПРОЕКТЕН АСИСТЕНТ

Проектен асистент

Никол Клесова e студент на додипломски студии на Факултетот за медицински науки „Гоце Делчев“ - Штип насока Физиотерапевт, член и истражувач во проектниот тим на ЦИА НОВУС кој се приклучи ..

Погледни го профилот