Завршни сметки и извештаи

Почетна > Завршни сметки и извештаи

2023 година

Постигнувања во 2023

Погледни

2020 година

Завршна сметка 2020

Погледни

Наративен и финансиски извештај Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица за 2020 годинa

Погледни

2019 година

Завршна сметка 2019

Погледни

Наративен и финансиски извештај на Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица за 2019 година

Погледни

2018 година

Завршна сметка 2018

Погледни

Наративен и финансиски извештај на Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица за 2018 година

Погледни

2017 година

Завршна сметка 2017

Погледни