ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЕВРОПСКИ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИИ

Почетна > Projects > Тековни > ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЕВРОПСКИ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИИ

Албум: обука

За проектот

Денес се одржа обука за запознавање на младите со европските политики и институции. Обуката е дел од проектот за програмско јакнење на Здружението НОВУС и остварувањето на Цел 3. „Промовирање и застапување на европски вредности, принципи и политики“ заради подобрување и унапредување на владеењето на правото, човековите права и демократијата во РМ и хармонизирање со ЕУ.