ОНЛАЈН КАМПАЊА НА НОВУС: „ИМАМ ПРАВО“

Почетна > Projects > ОНЛАЈН КАМПАЊА НА НОВУС: „ИМАМ ПРАВО“

Дата: Мај – 2017

Статус: Изработен

Албум: #имамправо

За проектот

Здружението „НОВУС“ како организација која работи на полето на заштита и афирмација на човековите права, спроведе онлајн кампања #имамправо со цел граѓаните и младите да се запознаат со нивните Уставни и законски права.