Биди и ти претприемач

Почетна > Projects > Завршени > Биди и ти претприемач

Тип: Настан

Време: Септември – Декември 2014

Статус: Завршен

Албум: Албум

За проектот

Здружението на граѓани „НОВУС“ одржа работилница во домот на АРМ во Струмица на тема „Вовед во претприемништво и менаџмент“. Работилницата е дел од проектот „Биди и ТИ претприемач“, кој се реализира со финансиска поддршка од општина Струмица.