ГРАЃАНСКА АКЦИЈА: ГРАЃАНИТЕ ЗАСЛУЖУВААТ ПОДОБРО

Почетна > Projects > ГРАЃАНСКА АКЦИЈА: ГРАЃАНИТЕ ЗАСЛУЖУВААТ ПОДОБРО

Тип: Активност

Дата: Октомври – 2015

Статус: Изработен

Албум:Албум

За проектот

„Ние веруваме во капацитетите на ова општество, во разумот на граѓаните и тргнувајќи од нашите права и потреби бараме итна промена на начинот на управување со државата во правец на обезбедување подобра живејачка и подобри услови во нашите градови и села. Со нашите активности ќе ја пополнуваме празнината што се создаде меѓу активностите на политичарите,реалните барања и секојдневието на граѓаните. Ние, граѓаните, имаме право гласно и јавно да зборуваме за политиката, зашто нашиот живот и нашето секојдневие се политика. Нашиот глас е важен секој ден, а не само на денот на избори“