Снимање на видео-едукативен спот “DISASTER RISK REDUCTION”

Почетна > Projects > Завршени > Снимање на видео-едукативен спот “DISASTER RISK REDUCTION”

Тип: Активност

Време: Мај 2013

Статус: Завршен

Албум: Албум

Филм: Филм

За проектот

Станува збор за снимање на едукативен видео запис на Факултетот за драмска уметност од Скопје, а како концепт реализиран од УНДП, Општина Струмица и Дирекцијата за заштита и спасување со логистичка поддршка на Здружението “НОВУС“, за подигање на свеста кај младите, насочено за справување во елементарни непогоди, како што се земјотрес, пожар и слично.