Новости

Почетна > Новости > Повици > Во рамки на проектот “Волонтерството надеж за иднината ” НОВУС спроведе фокус група заради идентификување на нови медоти и техники за јакнење на волонтерското ангажирање на локално ниво