Извештај од истражувањето за мапирање на актуелните практики во однос на просторното планирање и издавањето на одобренијата за градба, кој се спроведуваше во 8 општини

Почетна > Извештај од истражувањето за мапирање на актуелните практики во однос на просторното планирање и издавањето на одобренијата за градба, кој се спроведуваше во 8 општини