Резултати од истражување „Прибирање и обработка на информации од јавен карактер, како основа за транспаретност и отчетност на институциите од ЈИПР“

Почетна > Резултати од истражување „Прибирање и обработка на информации од јавен карактер, како основа за транспаретност и отчетност на институциите од ЈИПР“