Новости

Почетна > Новости > Повици > Јавен повик за ангажирање на видеограф за потребите на проектот “Премостување на интеретнички бариери”, за снимање и едитирање на поткаст епизоди во времетраење од 12 месеци